LEUTE

Theaterfenomeen Jozef (Sèf) Vanneste en pianist Marc Maes schieten weer in actie!

LACHEN! LEUTE! MOPPEN! LIEDJES.

Dat alles in een sappig Westvlaams, verstaanbaar en toegankelijk voor iedere buitenlanders,

dus ook voor Antwerpenaars, Limburgers en Gentenaars!!!

spel en zang: Jozef Vanneste - piano: Marc Maes